Шахматная задача №13872

Шахматная задача №13872

Похожие задачи

Шахматная задача №13876Задача №13876 Шахматная задача №13881Задача №13881

Мат в 3 хода

 • Оценок пользователей: 23
 • Рейтинг: (4.51) ?
 • Уровень сложности: 2 - Средний (2.3)
 • Количество фигур: 13 (8+5)
 • Белые: Фe8, Сb6, Кe5, Крa2, Кb2, c2, e2, f2
 • Черные: Сb8, Крd5, Лh5, h4, Сg2
 • Просмотров: 2997      


Нам важно Ваше мнение о задаче:
Оценка: Уровень:

Решение и комментарии(8) скрыты.

Правильный ответ: Фe8-g6

1.Фe8-g6 ! угроза:
      2.f2-f4 угроза:
          3.Фg6-c6 # 
          3.c2-c4 # 
        2...Лh5*e5 
          3.c2-c4 # 
        2...Лh5-f5 
          3.Фg6-c6 # 
        2...Лh5-h6 
          3.c2-c4 # 
        2...Сb8*e5 
          3.c2-c4 # 
        2...Сb8-d6 
          3.c2-c4 # 
      2.c2-c4 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Сg2-e4 
      2.Фg6-f7 + 
        2...Крd5-d6 
          3.Кb2-c4 # 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-c4 # 
    1...Сg2-f3 
      2.c2-c4 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Крd5*e5 
      2.f2-f4 + 
        2...Крe5-d5 
          3.c2-c4 # 
        2...Крe5*f4 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Лh5-f5 
      2.Фg6-c6 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Лh5-g5 
      2.c2-c4 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Лh5-h8 
      2.c2-c4 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Лh5-h7 
      2.c2-c4 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Лh5-h6 
      2.c2-c4 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Сb8-a7 
      2.c2-c4 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Сb8-d6 
      2.c2-c4 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 # 
    1...Сb8-c7 
      2.c2-c4 + 
        2...Крd5*e5 
          3.Кb2-d3 #

Как расшифровать эту запись?


Комментарии

aduddimi - 2018-03-01 05:35:47
bo nie b&#281;d&#281; pr&#243;bowa&#263;! W ta&#380; &#322;a&#324;cuchach pr&#243;bujemy w pe&#322;ni, co potrafimy z uprzednich zabawy tego rodzaju &#8211; jednak&#380;e odnalaz&#322;o si&#281; tak&#380;e punkt na kilka wiadomo&#347;ci, oraz kopii swobodnie si&#281; wybacza, widz&#261;c je w finiszu w lepszej <a href=http://gracze.xyz>recenzje gier na ps4</a> oprawie graficznej. Szwank jeno, &#380;e junacy nie przemawiaj&#261; w prosty modus &#8211; zamiast tego skazani jeste&#347;my na sekwencje troch&#281; prowokuj&#261;cych popiskiwa&#324; tudzie&#380; nieodr&#281;bnych ton&#243;w, i akuratnie dialogi przenikamy tylko w t&#281;&#380;y&#378;nie pisemnej. Ca&#322;okszta&#322;t jest na pewno normalnie linia prosta, jednak stanowi kuriozalne atrakcyjno&#347;&#263; <a href=http://grykomputerowe.xyz>sprawdz link</a> przede wszystkim w spojeniu z eksploracj&#261; wystarczaj&#261;co kolosalnego budynku. Wskakuj&#261;c na dodatkowe goomby, osi&#261;gamy mo&#380;liwo&#347;&#263; przybycia a&#380; do znaczniej wk&#322;adanych p&#243;&#322;ek. Cios&#243;w do opasienia jest w rzeczy samej mnogo&#347;&#263;, &#380;e wolno si&#281; ich szkoli&#263; tudzie&#380;&#160;uszlachetnia&#263; je przez dziesi&#261;tki godzin. Za po&#347;rednictwem wi&#281;ksza cz&#281;&#347;&#263; okresu wcielamy si&#281; w bohater literacki szeregowego Ronalda Danielsa z 16 Pu&#322;ku 1 Dywizji Piechoty, jakiemu towarzyszymy od chwili <a href=http://www.grywideo.xyz>komputery</a> ujarzmianie mostu na Renie w marcu 1945 roku. Kl&#281;sk&#281; oznacza i wst&#261;pienie w&#160;urwisko lub do wacie. Autorzy opu&#347;ciliby najwidoczniej z za&#322;o&#380;enia, i&#380; wystarczy poda&#263; do wiadomo&#347;ci palcem antagonistyczna tudzie&#380; to za&#322;atwi sytuacj&#281;.

Балдагуева Лиди - 2018-03-03 14:35:34
Благово Всеволод https://drive.google.com/file/d/1NwtiyFX1-w-Jy5Th5lzUnOyHGMJxzfvB/preview

BryaanVep - 2018-03-08 07:49:15
В настоящее время самыми современными и эффективными средствами для лечения хронического гепатита С являются так называемые противовирусные препараты прямого действия <a href=http://gepatit-s.ru/gde-kupit-sovaldi-v-rossii.html>sofosbuvir</a> <a href=http://gepatit-s.ru/forum/viewtopic.php?t=20823>даклатасвир москва</a>

Захарова Пелаге - 2018-03-08 21:26:50
Бенедиктов Вадим https://drive.google.com/file/d/1BegBjc3tX2lYYp1yfK-0oxntOSaHBHL7/preview

Салтанов Адам - 2018-03-09 03:28:24
Слукина Эльвира https://drive.google.com/file/d/1v3Jrs5u-X4Nxb6gy1hhdczrZ8t2a0LfX/preview

Голодяева Эмили - 2018-03-11 01:03:12
https://drive.google.com/file/d/1YAeqDNe4phKP7uU2SUips1qW7ON6g2DQ/preview Заварзин Зиновий

Greyevg - 2018-03-12 13:48:14
У Вас финансовые проблемы? - http://bit.ly/2pJ9LnO Выдача займа онлайн на карту через 15 минут. Заказать кредит здесь: [url=http://bit.ly/2oQUzUu]расписка деньги в долг[/url] *money**

Michaelentep - 2018-03-15 03:52:29
http://bit.ly/2FH2zUE BioGrow Plus – биоактиватор роста растений и рассады (99 руб) Инновационное биоудобрение, позволяющее в разы увеличить всхожесть, урожайность и устойчивость растений всего за несколько применений. Можно получить хороший урожай даже на низкоплодородных почвах и в неблагоприятных климатических условиях. Абсолютно безопасно.


Добавить комментарий

Ваше имя:

Код